Pensioenactivist is een onderdeel van ODVN

ODVN = Onafhankelijk Democratisch Vrij Nederland is een nieuw politiek initiatief.

Samen met gelijkgestemde kunnen wij een nieuwe politieke richting opgaan die staat voor vrijheid en directe democratie in combinatie met een Onvoorwaardelijk Basis inkomen , wij zijn niet tegen samenwerking binnen een Europese Unie maar tegen een dictatoriaal Europese superstaat.

ODVN wil werken aan ons land en de wereld om ons heen waar democratie en vrijheid als uitgangspunt dienen om gezamenlijk tot afspraken te komen over belangrijke zaken als werkgelegenheid een Onvoorwaardelijk Basis inkomen, zorg en welzijn, milieu en overige belangrijke vraagstukken. De naoorlogse politieke partijen zijn uitgegroeid tot instituten die slechts een belang dienen, hun eigen belang.

De nieuwkomers in de politiek staan voor een lastige en gevaarlijke taak om veranderingen tot stand te brengen. Als voorbeeld: Pim Fortuin die werd vermoord en Geert Wilders die onder bedreiging leeft. Politiek is tegenwoordig een gevaarlijk spel.

De wereldpolitiek wordt gedomineerd door het grote geld (banken, verzekeringsmaatschappijen en farmaceutische industrie) en wordt wereldwijd gestuurd door de Bilderberggroep, gesteund door corrupte massa media.  De Europese Unie is een anti democratisch gevaarlijk instituut waar drie zaken in woord en geschrift verboden zijn:  Democratie, referendum en gezond verstand.

De Euro is een zeer praktische munt maar maakt miljoenen slachtoffers, een gezamenlijke munt kan  alleen werken als alle deelnemende landen economisch homogeen zijn. Het word hoog tijd voor een bindend referendum, na het negeren van een eerder referendum, om de vraag voor te leggen om uit de Euro te stappen,  dit uiteraard na eerlijke informatie en met onderbouwde argumenten. 500 miljoen Europese burgers is hun stem onthouden om mee te beslissen over deelname aan deze munt unie.

Uw stem is een contract die U aangaat met de politieke partij waar U op stemt. De keuze maakt U naar aanleiding van de belofte die een partij U aanbied. U dient de mogelijkheid te hebben om het contract dat U bent aangegaan op te zeggen als de tegenpartij zich niet aan de afspraken houd. Dit is mogelijk binnen directe democratie met bindende referenda. De politiek dient in dienst te staan van zijn burgers, en niet de burgers in dienst van de politiek.

De politiek dat bent U, de ”macht” hoort bij de stemmer en niet bij een politieke partij.

Bij voldoende steun gaat ODVN, al dan niet in samenwerking met derde, meedoen aan de tweede kamer verkiezingen in 2017.

Europa ”adviseert” om Nederland op te delen in vijf landsdelen, eerdere plannen om dit uit te voeren in Engeland gingen niet door, het Nederlandse kabinet is uiteraard bereid om elke ”advies” uit Brussel op te volgen.   ( In de plannen van de E.U. heb je in de toekomst vijf gouverneurs nodig, een voor elke provincie die gestuurd worden vanuit politbureau Brussel.)